Liên hệ

19-8

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 19-8

Theo dõi chúng tôi

Pickup truck – Tiếng Việt

Xe bán tải

Toyota Hilux

Thông tin
Số lá

8

Chiều rộng

60

Độ dày

85

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1400

Vòm

93

Mắt trước

Ø40

Mắt sau

Ø30

Hệ số biến 

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rodeo/Colorado/D-Max

Thông tin
Số lá

8

Chiều rộng

60

Độ dày

70

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1210

Vòm

205

Mắt trước

Ø40

Mắt sau

Ø30

Hộ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toyota land cruiser

Thông tin
Số lá

11

Chiều rộng

70

Độ dày

95

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1500

Vòm

230

Mắt trước

Ø40

Mắt sau

Ø40

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ford ranger

Thông tin
Số lá

7

Chiều rộng

60

Độ dày

65

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1320

Vòm

145

Mắt trước

Ø54

Mắt sau

Ø32

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *