Liên hệ

19-8

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 19-8

Theo dõi chúng tôi

Truck – Tiếng Việt

xe tải

ISUZU CYZ52 Rear

Thông tin
Số lá

5

Chiều rộng

90

Độ dày

206

Chiều dài tự do

1600

Vòm

49

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mercedes Benz Actros Extra Load Front

Thông tin
Số lá

10

Chiều rộng

90

Dộ dày

206

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1800

Vòm

225

Mắt trước

Ø61

Mắt sau

Ø61

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Volvo rear 257658

Thông tin
Số lá

11

Chiều rộng

90

Độ dày

286

 Chiều dài tự do

1660

Vòm

32

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

IVECO EUROTRAKKER (93-04) - 42121640

Thông tin
Số lá

14

Chiều rộng

100

Độ dày

296

Ciều dài tự do

1480

Vòm

59

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VOLVO FM440 Front springs - 257952

Thông tin
Số lá

3

Chiều rộng

90

Độ dày

87

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1720

Vòm

160

Mắt trước

Ø60

Mắt sau

Ø60

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hendrickson

Thông tin
Số lá

12

Chiều rộng

156

Độ dày

156

Chiều dài tự do (mắt đến cuối)

1172

Vòm

75

Mắt trước

Ø41xØ35

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Navistar-International Front 55-1242

Thông tin
Số lá

3

Chiều rộng

100

Độ dày

90

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1370

Vòm

110

Mắt trước

RB-253 (Ø46xØ19)

Mắt sau

RB-253 (Ø46xØ19)

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MACK camel back 62-155

Thông tin
Số lá

10

Chiều rộng

100

Độ dày

200

Chiều dài tự do (từ đầu đến cuối)

1440

Vòm

180

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Freightliner, Sterling Rear 46-1319

Thông tin
Số lá

7

Chiều rộng

75

Độ dày

124

Chiều dài tự do ( mắt đến móc)

1435

Vòm

RB-267

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Freightliner M2 Front Leaf Spring 46-1494

Thông tin
Số lá

3

Chiều dài

100

Độ dày

69

Chiều dài tự do (mắt đến mắt)

1425

Vòm

150

Mắt trước

RB-263

Mắt sau

RB-263

Hệ số biến dạng

Calculating

John Doe
John Doe@username
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Thêm bài đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *