Liên hệ

19-8

19-8 MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Follow us

Projects

Nội địa
Thị trường nội địa
Với nhà máy tại thành phố Hà Nội, 64 đại lý đặt trê
Nội địa
Local-Markets
With a plant in Hanoi city, 64 dealers located all over the country.
OEM market -
Thị Trường OEM
Nhà cung cấp OEM cho Hyundai Motors Việt Nam
Export Market (1)-2
Export-Markets
USA, Germany, France, UK, Australia,South Africa, Malaysia, Thailand, I
Export Market (1)-2
Thị Trường Xuất Khẩu
Xuất khẩu-Thị trường Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Úc, Nam Phi, M
OEM market -
OEM-Markets
The OEM Supplier for Hyundai Motors Vietnam.