Get In Touch

19-8

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 19-8

Theo dõi chúng tôi

Quy Trình Chi Tiết

Quy trìnhDịch vụ tuyệt vời
từ công ty chúng tôi

Với 40 năm kinh nghiệm, Cơ Khí 19-8  là nhà sản xuất lò xo thông thường và lò xo Parabol cho xe thương mại trên toàn cầu và trong nước.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,…

Cắt và tạo phôi

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Nhiệt luyện, tạo hình cung,...

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Sơn và lắp bộ

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Kiểm tra chất lượng

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.

Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng những dịch vụ linh hoạt theo yêu cầu. Thương hiệu 19-8 nổi tiếng về chất lượng và giá bán cạnh tranh được khách hàng và đối tác tin tưởng. Công ty hiện là nhà cung cấp nhíp ô tô cho hãng Hyundai Motors Việt Nam và xuất khẩu tới các nước như Đức, Pháp, Úc,… 

 Sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn DIN 2094: 2006-09 (CHLB Đức), tiêu chuẩn TCVN 2156-77,và chứng chỉ ISO 9001: 2008.